it-flag  en-flag
Rajasthan Medioevale

itinerario da 18 gg.
New Delhi ,Castle Khandela, Mandawa, Khimsar, Jaisalmer, Jodhpur, Rohet Garh, Sardagarh, Ranakpur, Udaipur, Bijaipur, Chittogarh, Bundi, Jaipuri, Amber, Abhaneri, Fatehpur Sikri, Agra, Alwar, Neemrana, New Delhi

Gallery