it-flag  en-flag
Rajasthan, Khajuraho, Varanasi

itinerario da 16 gg.
New Delhi, Mandawa, Bikaner, Jaisalmer, Osiyan, Jodhpur, Pushkar, Jaipur, Amber, Abhaneri, Fatehpur Sikri, Agra, Jhansi, Orchha, Khajuraho, Varanasi, Sarnath, New Delhi

Gallery